wyszukiwarka zaawansowana
0
Koszyk jest pusty

Reklamacje

WYMIANY I ZWROTY
Klient może odstąpić od zawartej na odległość umowy zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Wymieniane lub zwracane produkty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania oraz zachowanego jego stanu w oryginale z metkami, w firmowym pudełku, jeżeli towar występował w opakowaniu. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

 

WYMIANA
W przypadku podjęcia decyzji o wymianie towaru, zapakowane produkty należy odesłać na adres sklepu internetowego z dopiskiem wymiana/zwrot:

IVET MARKET GROUP Sp.z.o.o.

Łazy , al.Krakowska 165 , 05-552 Wólka Kosowska

Biuro A-8 , A-10 .

W sprawach związanych z reklamacjami lub zamianą zakupionych produktów prosimy pisać na ; reklamacje@ivet.pl

Zaznaczamy, że nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na nasz koszt, paczek odesłanych za pobraniem oraz od paczkomatów.

Rekomendujemy dołączenie do przesyłki dowodu zakupu w postaci potwierdzenia zamówienia lub faktury/paragonu otrzymanego z towarem wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem dot. wymiany/zwrotu.
Formularz wymiany/zwrotu dostępny jest również tutaj.
Jeżeli przy wymianie towarów pojawi się różnica wartości cenowej między odsyłanym produktem a nowym towarem, powinna być ona odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zostanie zwrócona przez nas na konto Zamawiającego.
Sklep dolicza różnicę kosztów między ceną wysyłki początkowego zamówienia a ceną wysyłki nowego zamówienia złożonego przez Klienta.
Wymagane jest staranne zabezpieczenie zwracanego towaru, w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia lub jego zepsucia podczas transportu. Bieliznę, stroje kąpielowe oraz buty prosimy wysyłać w twardym opakowaniu. Produkty, które ulegną zniszczeniu w wyniku nieprawidłowego zapakowania paczki przez Konsumenta, nie będą podlegały reklamacji.

 

ZWROTY
Zwracany Towar znajdujący się w fabrycznym opakowaniu wraz z formularzem dot. wymiany/zwrotu oraz z dowodem zakupu, należy odesłać na adres:

IVET MARKET GROUP Sp.z.o.o.

Łazy , al.Krakowska 165 , 05-552 Wólka Kosowska

Biuro A-8 , A-10

W sprawach związanych z reklamacjami lub zamianą zakupionych produktów prosimy pisać na ; reklamacje@ivet.pl

Zaznaczamy, że nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na nasz koszt, paczek odesłanych za pobraniem oraz od paczkomatów.

Rekomendujemy dołączenie do przesyłki dowodu zakupu w postaci potwierdzenia zamówienia lub faktury/paragonu otrzymanego z towarem wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym formularzem dot. wymiany/zwrotu.
Formularz wymiany/zwrotu dostępny jest również tutaj.
Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazane przez niego konto w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez nas zwrotu.
Wymagane jest staranne zabezpieczenie zwracanego towaru, w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia lub jego zepsucia podczas transportu. Bieliznę, stroje kąpielowe oraz buty prosimy wysyłać w twardym opakowaniu. Produkty, które ulegną zniszczeniu w wyniku nieprawidłowego zapakowania paczki przez Konsumenta, nie będą podlegały reklamacji.
Produkty pończosznicze podlegają zwrotowi tylko w wypadku posiadania wad powstałych fabrycznie.
Klient ponosi odpowiedzialność za koszty odsyłanych produktów w przypadku, gdy zwrot nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, tj. towar zostanie odesłany później niż po 14 dniach od daty jego otrzymania, nie będzie zawierał dowodu zakupu, metek lub pudełka, będzie niekompletny, zabrudzony, czy też posiadał ślady użytkowania.
Aby produkty odsyłane przez klienta po wymaganym terminie w regulaminie, mogły być oddane do wglądu rzeczoznawcy w celu rozpatrzenia wad fabrycznych, Zamawiający obowiązkowo musi okazać dowód zakupu, a także poprawnie wypełnić i podpisać formularz wymiany/zwrotu.
W myśl zasady wskazanej w art.7 ust.3 o ochronie wybranych praw konsumentów umowa sprzedaży uznana jest za nieważną, a Klient może odstąpić od wcześniej ustalonych zobowiązań: „To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni”.
Prawomocnie za ustawą w Kodeksie cywilnym - w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika, Konsument zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

REKLAMACJE
W przypadku pojawienia się wadliwych produktów reklamację można składać w ciągu 14 dni od daty zakupu. Towary kupione w sklepie internetowym prosimy reklamować wypełniając prawidłowo formularz reklamacji dostępny na stronie i dołączyć do niego dowód zamówionego zakupu.

Prosimy o dokładne zapakowanie produktów i odesłanie ich przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

IVET MARKET GROUP Sp.z.o.o.

Łazy , al.Krakowska 165 , 05-552 Wólka Kosowska

Biuro A-8 , A-10

W sprawach związanych z reklamacjami lub zamianą zakupionych produktów prosimy pisać na ; reklamacje@ivet.pl

Przypominamy, że wymagane jest staranne zabezpieczenie zwracanego towaru, w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia lub jego zepsucia podczas transportu. Bieliznę, stroje kąpielowe oraz buty prosimy wysyłać w twardym opakowaniu. Produkty, które ulegną zniszeniu w wyniku nieprawidłowego zapakowania paczki przez Kosnumenta, nie będą podlegały reklamacji.

Zaznaczamy, że nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na nasz koszt, paczek odesłanych za pobraniem oraz od paczkomatów
W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki wraz z niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia reklamacji, wyślemy do klienta informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana Zamawiający otrzyma zwrot pieniędzy na konto bankowe za reklamowany towar.
Reklamacja ma prawo przedłużyć się do 21 dni w przypadku, gdy pojawi się konieczność wglądu na reklamowany towar przez rzeczoznawcę.
Reklamacja związana z różnicą w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności dotyczy to różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.
Reklamacja nie będzie rozpatrywana w przypadku reklamowania naturalnie zużytych produktów lub przy okazji przypadkowych mechaniczynych uszkodzeń typu - przedarcia, rozprucia, pęknięcia itp.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie zakupów.
Jeśli mają państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie