wyszukiwarka zaawansowana
0
Koszyk jest pusty

Prywatność

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu  https://ivet.pl.
1.    Administratorem danych jest IVET MARKET GROUP Sp.z.o.o., z siedzibą w miejscowości Łazy , al.Krakowska 165, 05-552 Wólka Kosowska województwo mazowieckie, Nr NIP 5213770227, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu https://ivet.pl.  Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu. 

2.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
4.    Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
5.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
6.    Klient rejestrując się na https://ivet.pl za pomocą Serwisu pośredniczącego wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług za pomocą strony https://ivet.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
7.    Przy Rejestracji uproszczonej Klient w osobnym oknie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez aplikacje https://ivet.pl następujących danych z Serwisu pośredniczącego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, aktualnego miejsca zamieszkania i osobistego opisu.
8.    Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
9.    Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
10.    Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

Polityka Prywatności – Pliki Cookies ( Ciasteczka )

 

Niniejszy dokument określa politykę sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: https://ivet.pl  prowadzonego przez IVET MARKET GROUP Sp.z.o.o. z siedzibą w Łazach, al. Krakowska 165 , Wólka Kosowska , w zakresie zbieranych informacji za pomocą plików Cookies , które służą do pomocy w administrowaniu sklepu internetowego .

Czym są pliki Cookies ?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne , służące do przeglądania zawartości sklepu , które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym ( np. komputerze ) użytkownika . Pliki Cookies , którymi posługuję się https://ivet.pl nie służą do zbierania danych osobowych użytkowników . Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim urządzeniu .

Sklep internetowy informuje , że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności sklepu . Korzystając ze strony sklepu użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Pliki Cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy mogą być tymczasowe lub trwałe. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki , natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z powyżej wymienionej strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login , co przyspiesza i ułatwia korzystanie z tej strony

Rodzaje i cele korzystania z Plików Cookies .

Sesyjne – przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej, przede wszystkimi w celu usprawnienia nawigacji na stronie sklepu internetowego .

Stałe – pozostają na urządzeniach przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym w celu przechowywania informacji o tym czy użytkownik jest nowy , czy powracający oraz czy korzystał ze sklepu internetowego za pośrednictwem partnera tego sklepu.

Zewnętrzne – od serwisów partnerskich : np. Facebook , Google , Google Analytics, w celu prowadzenia statystyk .

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają możliwość instalowania plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Sklep internetowy informuje, iż wyłączenie przez użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność sklepu internetowego ograniczając ją .

Sklep internetowy przetwarza dane podane dobrowolnie przez użytkownika w celu otrzymania aktualnych informacji związanych z działalnością  sklepu internetowego , a prowadzący go podmiot zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieudostępniania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na ogólny adres do kontaktu z tym sklepem .

Strona sklepu internetowego funkcjonująca pod adresem https://ivet.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Użytkownik każdorazowo wchodząc na taka stronę internetową powinien zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą plików Cookies albowiem podmiot prowadzący sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za taka politykę obowiązującą na tych stronach .

Ustawienia Plików Cookies

Można dostosować ustawienia plików Cookies w przeglądarkach internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, że będą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniach użytkownika .

  

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie