Język
wyszukiwarka zaawansowana
0
Koszyk jest pusty

Prywatność

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu  https://ivet.pl.
1.    Administratorem danych jest IVET.BG EOOD, ul. Akademik Boris Stefanov 17 ,Office 5 , Sofia 1700 , Bułgaria, VAT ID ; BG130749953 , który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu https://ivet.pl .  Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
4.    Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
5.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
6.    Klient rejestrując się na https://ivet.pl za pomocą Serwisu pośredniczącego wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług za pomocą strony https://ivet.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
7.    Przy Rejestracji uproszczonej Klient w osobnym oknie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez aplikacje https://ivet.pl następujących danych z Serwisu pośredniczącego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, aktualnego miejsca zamieszkania i osobistego opisu.
8.    Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
9.    Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
10.    Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.Zostań naszą modelką
Aby uzyskać więcej informacji Kliknij tutaj »
Weź udział
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie